Empresa

Aitel Automatismes i telegestió S.L.

és una empresa formada de la suma de diferents equips de professionals amb més de 25 anys d’ experiència en els camps de l’ automatització industrial i l’ enginyeria  de telegestió. Originada en la més moderna tecnologia, Aitel es basa en la fiabilitat, l’ agilitat, la rapidesa en la prestació de serveis, la garantia il·limitada, i la fidelització i confiança dels seus clients.

Les activitats d’ Aitel es reparteixen en els sectors industrials i de serveis, públics i privats. L’ innovació, la formació continuada, i la col·laboració interdisciplinar dels nostres tècnics generen l’ eficàcia i fiabilitat en els resultats. La mútua confiança amb el client, i el respecte als equips professionals, són la base de la gestió dels nostres projectes.