Automatització industrial

En l’ àmbit de l’ automatització industrial, ofereim solucions integrals per línies de fabricació i producció de les industries  en totes les fases del seu procés, fabricació, envasat, etiquetatge, magatzematge i expedicions.

Automatització de línies de producció de l’ industria en general. Automatització d’instal·lacions, estacions depuradores, enllumenats públics, xarxes d’aigua i gas. Electrònica, informàtica industrial i programació. Manipuladors, robòtica, pneumàtica i hidràulica industrial. Armaris de control per maquinaria, instal·lacions, bombaments, ventilació, climatització, enllumenat i distribució.

Manteniments tècnics de maquinaria, línies de producció i instal·lacions.