Gestió energètica

Control i telegestió de tot tipus d’instal·lacions energètiques. Microcentrals, cogeneració, eòliques, solars, tèrmiques i cicle combinat. Control de l’estalvi energètic . Gestió de serveis energètics en edificis singulars, i d’habitatges, des de la producció a l’ explotació.

Control i gestió de dades de generació energètica. Captació de variables, gestió d’ alarmes, i programació de manteniment.

Control i gestió d’estalvi energètic en l’ indústria, alimentària, química, paperera...

Control i gestió de dades d’ estalvi energètic en edificis. Hospitals, hotels, pavellons esportius, museus, centres cívics, edificis corporatius, d’ oficines...

Control, gestió, manteniment i explotació d’edificis d’ habitatges. Sales de calderes comunitàries per producció de ACS i climatització dels habitatges, amb comptatge i facturació mensual de l’energia consumida.

Control i gestió d’ estalvi energètic en enllumenat públic.