Instal·lacions a mida

Dilatada experiència en la realització de noves instal·lacions així com l'adequació d'instal·lacions ja existents. Realitzem instal·lacions en tots els àmbits; comunitat de veïns, sector terciari, administració pública, particulars. 

Estem capacitats per realitzar instal·lacions de camps solars tèrmics, camps solars fotovoltaics, calderes centralitzades com individuals, acumuladors , interacumuladors solars, aerotèrmia, adaptant els diferents sistemes a les necessitats que tingui cada client. 

En el sector terciari i en instal·lacions centralitzades podem realitzar qualsevol tipus d'instal·lació, des de instal·lacions hidràuliques, instal·lacions elèctriques, quadres elèctrics,  sistemes de climatització i qualsevol altre tipus d'instal·lació  adaptada a les necessitats del client