Manteniments preventius i correctius

Disposem d'un equip multidisciplinar amb molts anys d'experiència  per poder donar el millor servei en l'àmbit dels manteniments preventius i correctius en tot tipus d'instal·lacions. 

Oferim serveis de manteniments prevenitus i correctius integrals en comunitats de veïns adaptats a les seves necessitats. Instal·lació elèctrica, camps solars tèrmics, camps solars fotovoltaics,  sistemes de climatització, aerotèrmia, circuits d'ACS, sistema d' aigües brutes, sales centralitzades, legionel·la.

Manteniments en indústries i sectors terciaris adaptats a cada cas. Realitzem el manteniment de la part elèctrica, part hidràulica, revisions de baixa tensió,  segons l'establert en el Rite i les necessitats del client.